CONSTRUCTION MANAGEMENT

El nostre servei de Construction Management ofereix als nostres clients la gestió de la construcció des de la primera línia d’acció. El control absolut i directe dels terminis, costos i qualitat, sense intermediaris. Mitjançant la contractació directa de diferents lots o paquets de projecte i obra, s’obté el termini òptim, la qualitat més rigorosa al millor preu de mercat. La lotificació de la contractació ens permet poder obtenir als millors proveïdors, els més experts i els més adequats per a cada tipologia de procés, al millor preu de mercat sense intermediaris.

El control intensiu i directe de cada proveïdor, de la qualitat, dels terminis d’execució i costos dels treballs realment executats. El nostre equip realitzarà la gestió delegada dels processos de concurs, adjudicació i contractació de cada lot de projecte i obra, permetent així, l’elecció particularitzada del proveïdor més adequat a cada procés. Gràcies a la gestió com a Construction Managers podem assegurar de forma delegada i responsable, la consecució dels terminis, costos i qualitats, de forma alineada als objectius del nostre client.

És aquesta tipologia de gestió on es fan més evidents si cal, els grans beneficis que aporta la implantació dels processos de gestió BIM. Els projectes generats a través de la col·laboració simultània de diferents experts en cada matèria, donen com a resultat projectes de major qualitat, minimitzant les incoherències i detectant les possibles col·lisions sense generar desviacions de costos. Les simulacions i valoracions automàtiques de diferents versions, posen al servei del client la possibilitat de presa de decisions amb un grau d’informació superior als projectes convencionals.