INVERSIONS I ESTUDIS DE VIABILITAT

GESOB ofereix als seus clients acompanyament i suport en l’avaluació d’operacions d’inversió immobiliària. La nostra experiència al mercat immobiliari, així com la nostra activitat al sector de la construcció, ens confereix la visió global de tot el procés, podent acompanyar als nostres clients des del primer predimensionat de costos de l’operació, fins a la liquidació final de les obres i a la gestió dels terminis de garantia. Així mateix la implantació dels processos BIM en la redacció d’avantprojectes ens permet realitzar simulacions de diferents opcions no només des del punt de vista del disseny si no també des del punt de vista econòmic i temporal. Mitjançant les simulacions de models virtuals amb tecnologia BIM aconseguim definir de forma paral·lela al disseny, els costos, la planificació i les qualitats de la promoció abans d’incórrer en la inversió del projecte executiu.