PROJECT MANAGEMENT

La nostra línia de servei de Project Management, es caracteritza per aportar als nostres clients els millors resultats de gestió en el desenvolupament complet dels seus projectes immobiliaris. Ens avalen 20 anys d’experiència i la confiança dipositada de forma reiterada pels nostres clients. Empreses públiques i privades, segueixen confiant en nosaltres la gestió dels seus projectes, coneixedors que la seva delegació en la nostra companyia, li aportarà els resultats i objectius desitjats.

És una de les nostres màximes eliminar les incerteses inherents en els processos immobiliaris, implantant els processos de gestió més flexibles i adequats per a cada tipus de client o projecte particular. La implantació dels nostres processos de planificació, predimensionat de costos i control pressupostari, així com els protocols de control de qualitat en la gestió documental i de processos d’execució d’obra, fan realitat els objectius més exigents.

La confiança que dipositen en la nostra gestió, es tradueix en la màxima implicació dels nostres equips, un servei integral alineat amb els objectius i necessitats dels nostres clients. La implantació de la gestió de projectes BIM (Building Information Management) permet als nostres clients gaudir de la tecnologia més adequada per a la consecució dels seus objectius de la forma més rendible.