PROJECTES I DISSENY

La redacció del projecte és una de les eines més potents per assegurar la viabilitat d’un procés immobiliari. Tota la nostra experiència en Gestió i Execució d’obres, aplicada a la redacció de projectes, aporta als nostres clients la seguretat del compliment dels seus objectius. Projectes alineats íntimament a les necessitats del promotor, a les necessitats de comercialització, qualitat i rendibilitat del projecte global. Projectes desenvolupats íntegrament en BIM que permeten la revisió d’estudis de viabilitat sobre els models virtuals. La capacitat de simular els costos reals d’obra de diferents simulacions sobre el model virtual amb mínim cost. La presa de decisions per part del promotor amb les dades de cost i planificació de cada simulació.

Projectes en els quals el balanç energètic i els costos d’explotació formen part de la parametrització del model virtual, i parteix integrant del projecte des de la redacció del projecte fins a l’explotació del mateix.